Beleid en jaarverslagen

Hieronder volgen de jaarverslagen van de Stichting Manna. Ingaande 2023 volgt hier ook het verslag van de Stichting Voedselbank Twenterand Manna.

In deze verslagen zijn de activiteiten opgenomen voor Manna Care (Voedselbank), Manna Fashion en Manna Happy Kids opgenomen.

Jaarverslag Stichting Manna 2020

Jaarverslag Stichting Manna 2021

Sociaal jaarverslag Manna 2022

Financieel jaarverslag Manna 2022